פַּרסִית

  • Persian

    פַּרסִית

    1. העיצוב הפרסי מגיע מהמזרח התיכון, אך הוא פופולרי מאוד בעולם כולו. העיצוב המסורתי הופך את החדר ליוקרתי ומסתורי.

    2. בהחלט, צמר NZ וחצי במבוק הם מרכיב ראוי לשבח לאוסף זה.